Log in

Radne dozvole za strance 2021

1. siječnja 2021. na snagu je stupio Zakon o strancima (NN133/20) i njime je na drugačiji način regulirano dobivanje radnih dozvola za državljane trećih zemalja (izvan EU).

Zahtjevi će se predavati eletronskim putem na webstranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Za zapošljavanje državljana trećih zemalja i dobivanje radne dozvole potrebno je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pribaviti test tržišta rada kojim Hrvatski zavod za zapošljavanje daje mišljenje da na Hvatskom tržištu radne snage nema radnika traženih kvalifikacija. Hrvatski zavod za zapošljavanje ima rok od 15 dana u kojem mora dati mišljenje da li u Hrvatskoj nedostaje radnika traženog zanimanja ili ne.
Za određene zanimanja Hrvatski zavod za zapošljavanje je izdao unaprijed mišljenje da nedostaju u Hrvatskoj te za njih nije potrebno tražiti test tržišta rada.
Popis zanimanja za koje ne treba tražiti test tržišta rada možete preuzeti na ovoj poveznici: Popis zanimanja za koje se ne treba tražiti test tržišta rada.

Uz zahtjev za radnu dozvolu treba priložiti:

  • ugovor o radu
  • dokaz o koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac.

Uvjeti koje mora ispuniti poslodavac za dobivanje radne dozvole za državljane trećih zemalja:

  • obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj
  • ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja vezanih uz porez na dohodak i doprinose za obavezna osiguranja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije
  • u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske, a ukoliko je riječ o sezonskim obrtima najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni
  • nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja
  • broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca ne smije biti manji od 1/4 ukupno zaposlenih.
  • Objavljeno u eURED
Pretplati se na ovaj RSS feed