Log in
Valdez

Valdez

Što je virtualni ured?

Virtualni uredfunkcionira kao udaljeni ured gdje zaposlenici obavljaju zadatke putem interneta, bez obzira na vrijeme ili mjesto gdje se nalaze. Rukovoditelji i management s druge strane imaju pregled i uvid u evidencije učinjenog, kontrolu odstupanja od planova itd.. Pristup mailu moguć je sa mobitela, računala ili laptopa, isto kao i pristup aplikaciji koja djelatnicima služi kao platforma za rad. Svi podaci pri tom su dostupni svakom sa svakog mjesta, u sklopu ovlasti koje su dodijeljene.

 • Objavljeno u eURED

Primjeri popunjavanja JOPPD obrazaca

Primjeri popunjavanja JOPPD obrasca:

 1. Plaća za prethodni mjesec
 2. Plaća s obračunom MO s povećanim trajanjem
 3. Plaća za prethodni mjesec i plaća u naravi tekućeg mjeseca
 4. Neisplata plaće do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec
 5. Dvije plaće isplaćene u istom mjesecu
 6. Iznos plaće viši je od najviše mjesečne osnovice
 7. Plaća za prethodni mjesec i isplaćena nagrada
 8. Plaća radnika koji se zapošljava prvi puta, a prva godina zaposlenja istječe tijekom mjeseca
 9. Plaća za razdoblje kraće od mjesec dana
 10. Plaća radnika koji je tijekom mjeseca u dva navrata boravio u inozemstvu
 11. Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju
 12. Naknada troškova prijevoza na dolazak na posao
 13. Nadoknađivanje troškova službenog putovanja
 14. Isplata neoporezivog iznosa dara djetetu radnika
 15. Drugi dohodak koji podliježe obvezi doprinosa i poreza
 16. Drugi dohodak koji ne podliježe obvezi doprinosa (isplata umirovljeniku)
 17. Naknada za isporučeno autorsko djela
 18. Primjer ispravka i dopune obrasca JOPPD
 19. Plaća izaslanih radnika (za prethodni mjesec)
 20. Plaća za rad u nepunom radnom vremenu, kod dva poslodavca istovremeno
 21. Plaća radnika HRVI i isplata prijevoza s posla na posao istovremeno s plaćom
 22. Plaća za obavljeni rad u visini minimalne plaće i plaća koja je niža od najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa
 23. Obračun doprinosa u slučaju neisplate poduzetničke plaće
 24. Obračun poreza i doprinosa u slučaju isplate poduzetničke plaće
 25. Plaća radnika u kućanstvu (neisplata plaće i isplata tri zaostale plaće)
 26. Plaća radnika izaslanog na rad u Republiku Hrvatsku
 27. Naknada plaće bivšem radniku po osnovi ugovorene zabrane tržišne utakmice
 28. Obračun obveze prema inozemnoj mirovini
 29. Isplata terenskog dodatka 1 i 2
 30. Primici učenika studenta za rad preko ovlaštenog posrednika koji ne podliježe oporezivanju
 31. Primitak učenika, redovnog studenta za rad preko ovlaštenog posrednika koji podliježe oporezivanju
 32. Isplata dohotka od imovinskog prava
 33. Isplata dividende
 34. Jednokratni primitak premije životnog osiguranja sa štednom komponentom i isplata mjesečne rente po osnovi dobrovoljnog osiguranja
 35. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 36. Doprinosi za učenike i studente na obveznoj praksi

 

 

 

 

Izvor: REGOS

I Vi biste na godišnji?

Kada se govori o podršci poduzetnicima, Vama se čini da je nigdje nema upravo za one kojima je najpotrebnija - poduzetnike početnike...

 • Objavljeno u Tajničke usluge

Oporezivanje drugog dohotka

Otvori publikaciju

Član ste skupštine ili nadzornog odbora trgovačkog društva i po toj osnovi ostvarujete primitke izvan radnog odnosa? Možda izvan radnog odnosa stječete primitke kao umjetnik, novinar, sportaš, trgovački putnik, agent, akviziter, sudski vještak, sudac porotnik, sportski sudac, tumač ,prevoditelj, stečajni upravitelj, turistički djelatnik ili sezonski radnik u poljoprivredi? Student ste ili učenik i primate stipendiju, ili radite preko studentskih i učeničkih udruga? Znate li koje se poreze i obvezne doprinose plaća po osnovi tih primitaka i tko ih je dužan obračunavati i platiti?

Pretplati se na ovaj RSS feed