Log in

On line potpisivanje kompenzacija digitalnim potpisom

Svi koji su se do sada susreli sa kompenzacijama sa više učesnika znaju koji je problem prikupiti potpise svih učesnika kompenzacije. Prikupljanje potpisa može trajati i po nekoliko tjedana, a u tom roku može doći do promjena dužničko vjerovničkih odnosa tako da se na kraju kompenzacija ne može ni provesti.

Donošenjem zakona o elektroničkom potpisu i elektroničkom dokumentu stvorili su se preduvjeti i za elektroničko potpisivanje kompenzacijskih lista.

Sustavi za online elektronsko potpisivanje višestrukih kompenzacija, uz potpunu kontrolu statusa svih pokrenutih kompenzacija, omogućava unos i ovjeru kompenzacija odmah po kreiranju višestruke kompenzacije.

Svi učesnici kompenzacije dobiju na mail obavijest da je kreirana višestruka kompenzacija u kojoj učestvuju, te oni mogu, pomoću svoje jedinstvene dvorazinske digitalne autentifikacije, ovjeriti kompenzacijsku listu.

Na taj način se višestruko skraćuje vrijeme za prikupljanje ovjera, te samim time i vjerojatnost da će svi učesnici ovjeriti kompenzaciju.

Sustav predviđa dva nivoa korisnika:
- pokretače kompenzacija - pokretač kreira kompenzacijski lanac unosom vjerovnika i dužnika na listu te iznosa kompenzacije - potpisnik kompenzacije može vidjeti i potpisati samo kompenzacije u kojima učestvuje.

Korištenje sustava se naplaćuje u mjesečnim naknadama bez obzira na broj i iznose na kompenzacijskim listama po simboličkoj cijeni od 150kn + PDV za pokretače i kreatore višestrukih kompenzacija i svega 50 kn + PDV mjesečno za potpisnike kompenzacija.

Jedokratna naknada za aktivaciju usluge iznos 100 kn + PDV.

 

Više informacija možete vidjeti na http://www.ekompenzacije.eu/.

ONLINE pronalazak rješenja za kompenzacije i kombinatorika

Web aplikacija koja na temelju registra potraživanja i obveza, te na temelju registra ponude i potražnje roba i usluga daje prijedloge za pokretanje rješenja obračunskog plaćanja. Ovo je inovativan alat koji posebnim algoritmima u realnom vremenu daje rezultate koje zbog opsega i količine informacija, ljudski mozak ne može proizvesti.

Pretplati se na ovaj RSS feed