Log in

Registar tražbina i obaveza

U našem registru tražbina i obaveza trenutno postoji preko 80.000 zapisa o tražbinama i obavezama pravnih osoba. Pristup registru tražbina i oabeveza moguće je uz kupnju licence za tromjesečno korištenje servisa Kombinatorika po cijeni od 1.500 kn + PDV.

Ukoliko nemate potrebe za stalnim korištenjm servisa, već samo jednokratno ili povremeno imate problem u plaćanju dugovanja i naplati potraživanja, možete nam poslati popis vaših obaveza i potraživnja te ćemo Vam mi pronaći kompenzacijski lanac ili ćemo Vam ponuditi otkup vašeg dugovanja.

Orbitus mreža d.o.o. nudi otkup dugovanja prema dobavljačima goriva te je spremna preuzeti vaše dugovanje temeljem ovjerenog ugovora o prijenosu potraživanja/dugovanja sa vašeg dobavljača naftnih derivata. Uvjeti preuzimanja udgovanja se dogovaraju zavisno od dospjeća te dodatnih parametara na strani dužnika.

Za sva pitanja možete se obratiti našem odjelu kompenzacija na broj 042 500 495