Log in

Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku

Otvori publikaciju

Osnovni cilj ove brošure jest da Vam se kao poreznom obvezniku na jednostavan i razumljiv način objasni koja su vam prava i obveze u poreznom postupku u kojemu vam porezno tijelo utvrđuje porezne obveze, ili Vam se priznaju porezna prava.