Log in

Oporezivanje nasljedstva i darova

Otvori publikaciju

Nasljedili ste ili ste primili na dar stan, kuću, gotovinu, dionice, automobil, sliku, ili neku drugu nekretninu i pokretninu. Znate li koje se poreze plaća i tko je, kad i koliko dužan platiti poreza?