Log in

Nove osnovice za doprinose članova uprave i direktora u 2017 god.

U sklopu najavljene porezne reforme Zakonodavac je u prijedlog Izmjena i dopuna zakona o Porezu na dohodak ugradio i jednu novu odredbu, koja nije dobila potrebnu medijsku pažnju.

Prema dosadašnjem zakonskom rješenju, osobe u radnom odnosu koji su istovremeno kod poslodavca članovi uprave trgovačkog društva ili izvršni direktori trgovačkog društva ili izvršni upravitelji zadruge, nisu imali propisanu visinu osnovice za obračun doprinosa, nego su se na njih isto kao i za ostale radnike koji nisu u upravljačkim strukturama društva ili zadruge, primjenjivale odredbe Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 39/13).
Takvo rješenje je proizvelo nejednakost između vlasnika obrta i direktora u d.o.o., koji ima sklopljen ugovor o radu s društvom u kojem je direktor, iz razloga što je osnovica za obračun doprinosa za obrtnika u 2016. godini bila 5.224,05 kuna, a najniža osnovica za direktora trgovačkog društva bila je 3.120,00 kuna. Ovim promjenama ujednačavaju se obveze, na način da će mjesečna osnovica za navedene kategorije osiguranika biti propisana u visini osnovice propisane za osiguranike po osnovi obrta, koji utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, ako se ne isplaćuje plaća ili se isplaćuje plaća niža od propisane osnovice.

Tako sada prema čl. 21. st. 2. novog Zakona o doprinosima (Nar. nov. br.84/08.do 115/16.), osnovica za doprinose osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65, što za 2017. god. iznosi 5.030,35 kn.

Ako osoba radi u nepunom radnom vremenu, osnovica se preračunava razmjerno radnom vremenu. No kako se navedena osnovica počinje primjenjivati na plaći za 01/2017, a svaku promjenu radnog vremena je potrebno prijaviti na MO u roku 24h putem obrasca M-3P, preostalo je svega par dana za izvršiti potrebne promjene i ugovore o radu.

Prema trenutno važećim stopama za doprinose, ukupan trošak davanja za članove uprave, direktore i upravitelje zadruga zaposlene u istoj firmi, na propisanu bruto I osnovicu od 5.030,35 kn iznosio bi 1.934,80 kn.


Međutim, ako član uprave trgovačkog društva, izvršni direktor ili izvršni upravitelji zadruge, nije u statusu osiguranika temeljem radnog odnosa, obvezan je:

1.  prijaviti se u obvezno osiguranje kao član uprave, izvršni direktor ili upravitelj zadruge ili

2.  sklopiti ugovor o radu s trgovačkim društvom ili zadrugom  u  kojima  su  imenovani  u  navedenu funkciju  prema  dokumentu  o  osnivanju  trgovačkog društva odnosno zadruge.

Ako se osoba prijavi u osiguranja u statusu navedene funkcije kao samostalni osiguranik, obvezna je plaćati doprinose na propisanu osnovicu koja u 2017. godini iznosi 7.739,00 kn te na tu osnovicu plaćati:

  • doprinose za mirovinsko osiguranje po stopi od 20 % (I. stup 15 % 1.160,00 kn i II. stup 387,80 kn) u iznosu od 1.547,80 kn
  • doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 15% u iznosu od  1.160,00 kn
  • doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5 % u iznosu od 38,69 kn
  • doprinos za zapošljavanje 1,7 % u iznosu od 131,56 kn

Ukupno: 2.878,05 kn mjesečno (trošak plaćenih doprinosa u tom slučaju nije trošak  trgovačkog  društva  nego  vlastiti  osiguranika  –  člana  uprave,  izvršnog  direktora  odnosno upravitelja zadruge)


Članovi uprave trgovačkog društva, izvršni direktori i upravitelji zadruge nisu obvezni prijaviti se u obvezna osiguranja u navedenim statusima, ako su u obveznom osiguranju s osnove zaposlenja kod neke druge pravne ili fizičke osobe ili u obveznom osiguranju s osnove obrta, slobodnog zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i sl.

Prvi obračun doprinosa prema najavljenim izmjenama prema navedenim propisima, odnosi se na plaću za 01/2017, koja se isplaćuje u 2 mjesecu 2017 godine.

Naše korisnike putem newslettera pravovremeno obavještavamo o obvezama i mogućim rješenjima temeljem novih propisa.

Za informacije o eventualnim alternativama moguće je zatražiti i termin savjetovanja putem kontakt obrasca.

Pretplati se na ovaj RSS feed