Log in

Minimalne plaće i osnovice za obračun doprinosa u 2022 godini

U Narodnim novinama broj 127/2021 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće, te za 2022 godinu minimalna bruto I plaća radnika iznosi 4.687,50 kuna, za puno radno vrijeme (za pojedine djelatnosti npr. graditeljstvo, na snazi su posebni propisi te drugačije min. plaće).

Objavljena je i Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. god.

Prema novim odredbama Zakona o doprinosima (čl. 21. st. 2.) mjesečna osnovica za obračun  doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65, odnosno za članove uprave, direktore i upravitelje zadruga od 01.01.2022. godine ne može biti niža od 6.199,05 kn bez obzira na puno ili nepuno radno vrijeme. Član uprave/direktor na HZMO treba biti prijavljen u tom statusu.

  Osnovica – bruto I
Radnik - minimalna plaća (osim ako postoji kolektivni ug.)
4.687,50 kn
Član uprave / direktor u radnom odnosu 6.199,05 kn
Obrtnik 6.199,05 kn
Obrtnik – paušalist 3.814,80 kn
Obrtnik – dobitaš 10.490,70 kn
Samostalna djelatnost 10.490,70 kn
Izaslani radnik / član uprave / direktor
7.438,86 kn
Član uprave/direktor izvan radnog odnosa
9.537,00 kn

U pojedinim kolektivnim ugovorima (npr. za graditeljstvo), regulirane su drugačije minimalne plaće ovisno o radnim mjestima te mnoge druge dodatne obaveze ili prava, primjer https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_08_93_1778.html

 

 

Pretplati se na ovaj RSS feed