Log in

Doprinosi za obrtnike i uplatni računi za obvezna osiguranja za 2016

Obračun doprinosa i osnovice za obvezna osiguranja za 2016.

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. g. (NN 125/2015).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2016. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2015. godine, koja iznosi 8.037,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Opće osnovice
Najniža mjesečna osnovica 2.812,95 kn
Najviša mjesečna osnovica 48.222,00 kn
Najviša godišnja osnovica 578.664,00 kn

 

Mjesečne osnovice za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem
Osnova obveznog osiguranja Osnovica

Mirovinsko

osiguranje

Zdrastveno

osiguranje

ZZNR Doprinos za zapošljavanje Ukupni doprinos
Samostalna djelatnost obrta
Obveznici poreza
na dohodak
5.224,05

20%

15%

0,50%

1,70%

1.943,35
Obveznici poreza na
dobit (poduzet. plaća)
8.840,70

20%

15%

0,50%

1,70%

3.288,74
Porez plaćaju u paušalnom iznosu 3.214,80

20%

15%

0,50%

1,70%

1.195,91
Samostalna djelatnost slobodnih zanimanja
Dohodak od samostalne djelatnosti 8.840,70

20%

15%

0,50%

1,70%

3.288,74
Ostale samostalne djelatnosti 5.224,05

20%

15%

0,50%

1,70%

1.943,35
Samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
Dohodak od
samostalne djelatnosti
4.420,35

20%

15%

0,50%

1,70%

1.644,37
Porez plaćaju
u paušalnom iznosu
3.214,80

20%

15%

0,50%

1,70%

1.195,91
 
Račun za uplatu
doprinosa
Model i poziv na broj odobrenja
 
Doprinos za MIO 1.Stup
Državni proračun RH
HR1210010051863000160
68  8230-OIB - JOPPD
Doprinos za MIO 2.Stup
Državni proračun RH
HR7610010051700036001
68  2330-OIB - JOPPD
Doprinos za zapošljavanje
Državni proračun RH
HR1210010051863000160
68  8796-OIB - JOPPD
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Državni proračun RH
HR6510010051550100001
68  8605-OIB - JOPPD
Posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu
Državni proračun RH
HR6510010051550100001
68  8133-OIB - JOPPD

Ako obrtnik želi biti osiguran po osnovici višoj od naniže osnovice za obvezna osiguranja, može izabrati jednu od šest viših osnovica primjenom koeficijenta 1, 2, 3, 4, 5 ili 6.

Oprez - čini se da Obrtnička komora Zagreb ima objavljene krive pozive na broj http://www.okz.hr/novosti/iznos-doprinosa-za-osobno-osiguranje-obrtnika-u-2016-godini.


Godišnje osnovice za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti (za obrtnike uz radni odnos)

Fizičke osobe koje samostalnu djelatnost obavljaju kao drugu djelatnost uplaćuju obvezne doprinose na osnovicu godišnjeg dohotka ili dobiti, ali najviše do visine propisane godišnje osnovice. Obvezni doprinosi se uplaćuju na sljedeće račune:

 
Račun za uplatu
doprinosa
Model i poziv na broj odobrenja
 
Doprinos za MIO 1.Stup (15% ili 20%)
Državni proračun RH
HR1210010051863000160
HR68  8320-OIB
Doprinos za MIO 2.Stup (5% ili 0%)
Državni proračun RH
HR7610010051700036001
HR68  2224-OIB
Doprinos za zdravstveno osiguranje (15%)
Državni proračun RH
HR6510010051550100001
HR68  8800-OIB

Na iste uplatne račune obvezne doprinose uplaćuju obveznici poreza na dohodak i obveznici poreza na dobit kojima je samostalna djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede druga djelatnost. Umirovljenici su oslobođeni doprinosa na dohodak odnosno dobit ostvarenu obavljanjem druge djelatnosti.

Osnovica za obvezne doprinose kod obrta koji se obavlja uz radni odnos (druga djelatnost) bit će dohodak iskazan u poslovnim knjigama.

Osoba koja obavlja drugu djelatnost obveznik je doprinosa, a osnovica za obračun i plaćanje je iznos godišnje osnovice koji utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Za obveznike poreza na dohodak godišnje osnovica je ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a najviša godišnja osnovica za 2016. godinu iznosi 62.688,60 kuna.

Za obveznike poreza na dobit godišnja osnovica je ostvarena dobit u poreznom razdoblju, a najviša godišnja osnovica za 2016. godinu iznosi 62.688,60 kuna.


Obveznici paušalnog dohotka

Za obveznike paušalnog dohotka godišnja osnovica iznosi:

1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna - Godišnji paušalni porez iznosi 1.530,00 kn.

2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna - Godišnji paušalni porezn iznosi 2.070.,00 kn.

3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna - Godišnji paušalni porez iznosi 2.691.,00 kn.

Detaljnije na http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/Doprinosi_157i.pdf

Odredbe koje stupaju na snagu od 01.07.2017. su:

  • Do 1. srpnja 2017. mali obveznik fiskalizacije je bio obveznik fiskalizacije - fizička osoba, kojoj se dohodak i porez na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu prema Zakonu o porezu na dohodak. Navedeni obveznici fiskalizacije mogli su ovjeravati posebnu knjigu računa u Poreznoj upravi iz koje su mogli izdavati račune.
    Odredbe o malom obvezniku fiskalizacije su brisane pa se i za osobe koje porez plaćaju paušalno od 1. srpnja 2017. uvodi obveza fiskalizacije izdavanja računa putem naplatnih uređaja. 
     
  • Propisuje se novi način dostave podatka o poslovnim prostorima koje su obveznici fiskalizacije dužni dostavljati te podataka o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja obveznika fiskalizacije.

Za naše korisnike sve navedeno rješavamo u sklopu programa iz kojeg naši korisnici izdaju ponude, račune, podsjetnike itd. Osnovna cijena usluga i programa je 150 kn/mj. + pdv, uključujući savjetodavne usluge te informiranje putem newslettera.