Log in

Kako osnovati jednostavni d.o.o.

Osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (JDOO) s temeljnim kapitalom u novcu, moguće je iz bilo kojeg javnobilježničkog ili HITRO.HR u Republici Hrvatskoj na bilo koji od Trgovačkih sudova u roku 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. Nakon što Sud zaprimi elektroničku prijavu za osnivanje trgovačkog društva, rok za donošenje odluke je 24 sata (bez subote i nedjelje).

1. Odabir imena društva

Društvu prvo morate odabrati ime. Pri odabiru imena društva koristite se portalom sudreg.pravosudje.hr
U HITRO.HR možete provjeriti postoji li već društvo sa istim ili sličnim imenom. Zato je, pored odabranog imena društva preporučljivo pripremiti alternativna imena.

Ime mora sadržavati i naznaku predmeta poslovanja društva, npr. "MOJA TVRTKA j.d.o.o. za trgovinu". Glavni dio imena ("MOJA TVRTKA") mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi. Ostali sastojci imena moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

2. Javni bilježnik

Javni bilježnik sastavlja:

 • Zapisnik o osnivanju
 • Prijavu za upis društva u sudski registar i
 • Izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugova
 • Popis članova društva

Dokumenti moraju biti potpisani i ovjereni od strane javnog bilježnika. Ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane). Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

Trošak kod  javnog bilježnika iznosi od 550 kn, dakle već ovdje vidimo da ukupni trošak osnivanja j.d.o.o. nije 10 kn, kako se propagiralo.

Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u Fininim poslovnicama.

Nakon izvršeniih uplata, potrebno je ponovo do javnog bilježnika, koji ovjerenu dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.HR ured (vidi uslugu e-Tvrtka). Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.HR.

Ukoliko je dokumentacija koja je odaslana elektroničkim putem ispravna i potpuna, Trgovački sud treba u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

3. Izrada pečata

Nakon što kod javnog bilježnika preuzmete Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u, potrebno je izraditi pečat. Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar. Trošak izrade pečata je 100-200 kn.

4. Otvaranje žiro-računa i potpisni karton

Otvaranje žiro-računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (za one banke za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova).

Ili je potrebno otići do banke u kojoj ste uplatili osnivački polog, otvoriti žiro-račun tvrtke i zatražiti prijenos osnivačkog pologa društva na žiro-račun društva. Za navedeno je potrebno Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta. U banci ćete dobiti Potpisni karton koji će Vam trebati prilikom prijave u Poreznoj upravi.

5. Državni zavod za statistiku

U uredu HITRO.HR dobit ćete i ispuniti RPS obrazac, koji je potrebno ovjeriti potpisom i pečatom, a potreban je za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti). Nema troška upisa u Registar poslovnih subjekata.

HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem u roku od jednog radnog dana.
Rješenje o upisu u Sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR.

6. Prijava u HZMO i HZZO

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO - e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje, isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO - e-Zdravstveno).

Ako je direktor novoosnovanog JDOO-a zaposlen u drugoj firmi, tj. ako je osiguran po drugoj osnovi, i ako u svom JDOO-u nema nijednog zaposlenog, ovaj korak se može preskočiti.

7. Knjigovodstvo

Pronađite knjigovodstveni servis i sklopite ugovor o knjigovodstveni uslugama.

8. Porezna uprava

Nakon upisa u Sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.
Prijava tvrtke na Poreznu upravu je obavezna bez obzira da li će tvrtka biti u sustavu PDV-a ili ne.
Prilikom prijava tvrtke na Poreznu upravu morate pripremiti:

 • Ugovor o najmu poslovnog prostora sa vlasnikom nekretnine na kojoj je prijavljena tvrtka
  Savjet: nemojte misliti da je bolje ugovoriti što nižu najamninu, i takav ugovor prijaviti na Poreznu (kontaktirajte nas mailom ako želite podrobniji savjet).
 • Ugovor sa knjigovodstvenim servisom koji će Vam voditi poslovne knjige
 • Rješenje o upisu u sudski registar
 • Obavijest o razvrstavanju po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 • Potpisni karton iz banke gdje ste otvorili poslovni račun

9. Prijava ugovora o najmu Poreznoj upravi

I vlasnik prostora (najmodavac) mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti Ugovor o najmu na temelju kojeg Porezna uprava izdaje rješenje i utvrđuje predujmove poreza na dohodak od imovine. Prijava se podnosi u roku od 8 dana. U Poreznu upravu je potrebno ponijeti Ugovor o najmu.

10. Minimalni tehnički uvjeti

Za djelatnosti ugostiteljstva, trgovine ili turizma, prije početka obavljanja djelatnosti potrebno je podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta, mjesno nadležnom uredu za poslove gospodarstva državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima.

 • Objavljeno u Osnivanje tvrtke
Pretplati se na ovaj RSS feed