virtualni-ured.net

A+ R A-

Osnovice, stope i uplatni računi za obvezne doprinose

Rate this item
(5 votes)

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014.

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. g. (NN 157/2013).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2014. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2013. godine, koja iznosi 7.941,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

 

Obvezni doprinosi za obrtnike

Opće osnovice  
Najniža mjesečna osnovica 2.779,35 kn
Najviša mjesečna osnovica 47.646,00 kn
Najviša godišnja osnovica 571.752,00 kn

 

Mjesečne osnovice za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem
Osnova obveznog osiguranja Osnovica

Mirovinsko

osiguranje

Zdrastveno

osiguranje

ZZNR Doprinos za zapošljavanje Ukupni doprinos
Samostalna djelatnost obrta
Obveznici poreza
na dohodak
5.161,65

20%

1.032,33

13%

671,01

0,50%

25,81

1,70%

87,75

1.816,90
Obveznici poreza na
dobit (poduzet. plaća)
8,735,10

20%

1.747,02

13%

1135,56

0,50%

43,68

1,70%

148,50

3.074,76
Porez plaćaju u paušalnom iznosu 3.176,40

20%

635,28

13%

412,93

0,50%

15,88

1,70%

54,00

1.118,09
Samostalna djelatnost slobodnih zanimanja
Dohodak od samostalne djelatnosti 8.735,10

20%

1.747,02

13%

1.135,56

0,50%

43,68

1,70%

148,5

3.074,76
Ostale samostalne djelatnosti 5.161,65

20%

1.032,33

13%

671,01

0,50%

25,81

1,70%

87,75

1.816,90
Samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
Dohodak od
samostalne djelatnosti
4.367,55

20%

873,51

13%

567,78

0,50%

21,84

1,70%

74,25

1.537,38
Porez plaćaju
u paušalnom iznosu
3.176,40

20%

635,28

13%

412,93

0,50%

15,88

1,70%

54,00

1.118,09
  Račun za uplatu
doprinosa
Model i poziv na broj odobrenja
 
Doprinos za mirovinsko osiguranje
Državni proračun RH
HR1210010051863000160
68  8214-OIB
Doprinos za zdravstveno osiguranje Državni proračun RH
HR1210010051863000160
68  8478-OIB
Posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu Državni proračun RH
HR1210010051863000160
68  8591-OIB

 

Izbor više osnovice Više osnovice

Ako obrtnik želi biti osiguran po osnovici višoj od naniže osnovice za obvezna osiguranja, može izabrati jednu od šest viših osnovica.

Zahtjev za plaćanje doprinosa po višoj osnovici podnosi se nadležnoj Ispostavi Porezne uprave, koja temeljem toga donosi rješenje u upravnom postupku.
7.941,00
15.882,00
23.823,00
31.764,00
39.705,00
47.646,00

Doprinosi za obrte uz radni odnos

Osnovica za obvezne doprinose kod obrta koji se obavlja uz radni odnos (druga djelatnost) bit će dohodak iskazan u poslovnim knjigama za 2012. godinu, a najviše u iznosu od 5.041,40 kuna mjesečno odnosno razmjerno vremenu za koje se osnovica utvrđuje ili najviše 60.496,80 kuna godišnje. Isto vrijedi i za obrte koji obavljanjem druge djelatnosti ostvaruju dobit.

Ako obrtnik godišnje ostvari primitke u visini do najviše 149.500 kuna, postoji mogućnost da odabere plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu. To znači da će mu se rješenjem Porezne uprave za tekuću godinu unaprijed odrediti fiksna obveza poreza i prireza. U slučaju da obrtnik porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu jednostavnije mu je vođenje poslovnih knjiga jer je obvezan voditi samo knjigu prometa u kojoj evidentira gotovinske račune.

Ako se druga djelatnost oporezuje paušalno, mjesečna osnovica za obvezne doprinose u 2012. godini iznosi 1.062,50 kuna odnosno najviše 12.750,00 kuna godišnje.

 

Dodaj komentar/ Postavi upit

Svi odgovori su osobni stav autora, te su informativne prirode. Za obvezujući odgovor kontaktirajte nadležno državno tijelo.


Sigurnosni kod Obnovi

Follow us on Twitter

Pitajte

Email
Predmet
Telefon
Upit
Unesite znakove:ozceatsq
 
 Pošalji kopiju na svoj email
   
 

Anketa

Ovdje sam:

Predaja dokumenata elektroničkim putem, preko sustava:

  • ePorezna
  • eFina
  • eRegos
  • eMirovinsko
  • eZdravstveno

Predbilježba na newsletter

Fiskalne blagajne - mobilni uređaji za fiskalizaciju računa

Pre... Slij...